آسیب شناسی خشونت و پرخاشگری در استادیوم های ایران

به گزارش بارازعلی، روانشناس اسبق باشگاه لیل فرانسه که سابقه دو فصل حضور در این تیم فرانسوی را دارد با بیان این که از اصلی ترین علل رفتارهای تنش آمیز در استادیوم های ایران عدم رضایت از سوی تماشاچیان است، گفت: ایجاد امکانات زیرساختی، ارائه آموزش های لازم، انجام فعالیت های فرهنگی و لحاظ الزامات قانونی از جمله راهکارهای اصلی دستیابی به فضایی مطلوب در استادیوم هاست.

آسیب شناسی خشونت و پرخاشگری در استادیوم های ایران

محمدرضا نقابیان در گفت وگو با بارازعلی، در زمینه آسیب شناسی پرخاشگری و خشونت در رویدادهای ورزشی به ویژه علل مختلف فضای تنش زا روی سکوها در ورزشگاه های ایران و راه چارههای جلوگیری از رفتارهای نابهنجار انجام شده، اظهار کرد: باید به دنبال علل اصلی رفتارهایی باشیم که فضایی ملتهب و تنش آفرین را روی سکوها در ورزشگاه های ایران به وجود می آورد، چرا که مسائل زیربنایی بسیار مهم تر از مسائل ظاهری است و تا زمانی که نتوانیم چالش های کلیدی را حل کنیم صرفا مرتفع کردن دغدغه های ظاهری نتیجه بخش نخواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی رفتارهای متشنج روی سکوها عدم رضایت از سوی تماشاچیان است که به دلیل سطوح فرهنگی متفاوت به صورت های مختلف بروز پیدا می نماید و زمانی که فرد نمی تواند خود را به صورت مناسب کنترل و مدیریت کند این عدم رضایت جلوه ظاهری پیدا نموده و به سکوها و در فضای ورزشگاه منتقل می شود.

نبود امکانات، یکی از علل اصلی ایجاد هیجانات منفی در ورزشگاه ها

روانشناس اسبق باشگاه لیل فرانسه در ادامه با تاکید بر این که نبود امکانات یکی از علل اصلی ایجاد اغتشاش در ورزشگاه ها تلقی می شود، ادامه داد: این اغتشاشات ناشی از عدم رضایت است و این عدم رضایت به طور مثال از نبود امکانات نشأت می گیرد. باید واکاوی کنیم که چه مسائلی مردم را عصبی و تحریک می نماید؟ اگر به پاسخ این پرسش دست یابیم به طور حتم می توانیم با مدیریت رفتارهای ظهور و بروز پیدا نموده از سوی تماشاچیان، فضای ورزشگاه ها را نیز کنترل کنیم.

نقابیان با بیان این که بعضی از امکانات با هزینه های بسیار پایینی قابل تامین هستند و به راحتی می توان به وسیله آنها رضایت خاطر را در تماشاچیان ایجاد کرد، اضافه کرد: نباید مردم را بابت امکانات جزئی و سطحی اذیت و ناراحت کرد، این که در برهه زمانی کنونی جایگاه های ورزشگاه ها از نظافت لازم برخوردار نباشد و یا این که یک تماشاچی به منظور آب خوردن جایگاه خود را ترک کند و وقتی باز می شود ببیند این جایگاه توسط فرد دیگری مورد استفاده قرار می گیرد قابل هضم نیست! بنابراین بعضی امکانات و تسهیلات همان گونه که اشاره شد با هزینه های اندک قابل تامین هستند و فضای روانی مناسبی را برای تماشاچیان ایجاد می نمایند، در عین حال باید توجه داشته باشید که بعضی از امکانات و تجهیزات نیز نیازمند هزینه های بیشتری بوده که در این رابطه باید توسط مسئولان ذیربط تامین اعتبار شده و به استانداردهای روز جهان نزدیک شویم.

وی با اشاره به این که نبود امکانات لازم و کافی هیجانات منفی را از سوی تماشاچیان حاضر در ورزشگاه های کشور به دنبال خواهد داشت، مطرح کرد: این هیجانات منفی به صورت های مختلف از جمله اعتراض و توهین به داور، بازیکن، مربی و غیره و نیز اعمال خسارت به تجهیزات نمایان می شود و به طور حتم ایجاد امکانات که به عنوان اصلی ترین مورد زیرساختی تلقی شده باید هرچه سریع تر در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

عمده اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت فضای ورزشگاه ها روبنایی است!

این روانپزشک و روانشناس ورزشی با بیان این که عمده اقدامات انجام شده از سوی مسئولان در زمینه مدیریت و کنترل فضای ورزشگاه ها روبنایی است، خاطر نشان کرد: از همان ابتدای امر و به دلیل مسائل اقتصادی در کنار اسم باشگاه ها عنوان فرهنگی - ورزشی در نظر گرفته شد در حالی که همان زمان از باشگاه ها این پرسش به عمل نیامد که چه اقدام فرهنگی قرار است انجام دهند؟ علاوه بر این هیچ کارنامه فعالیتی در حوزه فرهنگی از آنها خواسته نشد! کدام یک از فعالیت های انجام شده توسط باشگاه های ایرانی، فرهنگی است؟ متاسفانه به راحتی اجازه داده ایم که باشگاه ها از عنوان فرهنگی و آن هم صرفا در عنوان باشگاه استفاده نمایند و از بودجه های لازم بدون ارائه عملکرد بهره مند شوند.

نقابیان ادامه داد: در تمامی باشگاه های کشورهای توسعه یافته علاوه بر رقابت در مسائل مربوط به قهرمانی، رقابت در فضای فرهنگی نیز وجود دارد و باشگاه هایی که فعالیت های فرهنگی بیشتری انجام می دهند از امتیاز و توجه بیشتری نیز برخوردارند، بنابراین باید در کشور ما نیز به گونه ای عمل کنیم که باشگاه ها برای انجام فعالیت های فرهنگی ترغیب شوند و به راحتی عنوان فرهنگی را یدک نکشند، چرا که ایجاد فضای رقابتی بین باشگاه ها موج مثبتی را در سطح ورزش کشور ایجاد می نماید و تبعات بسیار مطلوبی را در ورزشگاه ها به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به این که دولت باید از اجرا در حوزه ورزش دست بردارد، بیان نمود: مدیریت ورزش باید توسط مردم و بخش خصوصی انجام شود و دولت باید صرفا، سیاست گذاری را در دستور کار قرار دهد، در عین حال باید به باشگاه ها امتیاز و اختیار عمل لازم داده شود و در کنار آن با مشخص سیاست های تشویقی و تدوین سرفصل های مناسب فرهنگی از آنها گزارش عملکرد گرفته شود.

باید فضای ورزشگاه های کشور از آنچه امروزه به آن مبتلاست فاصله گیرد

وی با تاکید بر اینکه در بخش فرهنگی ورزش ایران باید افکار بزرگی داشته باشیم و فعالیت خود را از تصمیمات کوچک شروع کنیم، ادامه داد: دستیابی به فضای فرهنگی مناسب زمان بر و تدریجی است و باید طی برنامه های پنج ساله مدنظر قرار گیرد. ما از مردمی با فرهنگ و متمدن در کشور برخورداریم و باید با ارائه آموزش های لازم و به دور از برخوردهای قهری به گونه ای عمل کنیم که فضای ورزشگاه های کشور از آنچه امروزه به آن مبتلاست فاصله بگیرد.

باید آستانه تحمل تماشاچیان در ورزشگاه های کشور را بالا برد

نقابیان با اشاره به این که ورزش پدیده ای برای افزایش تعامل، همگرایی، مشارکت، انسان دوستی و ایجاد فضای نشاط آفرین است، خاطر نشان کرد: تماشاچیان در جهان به ورزشگاه می روند که با تشویق تیم خود از زمان لذت ببرند، ما نیز باید این مساله را با فعالیت های فرهنگی به مردم و تماشاچیان آموزش دهیم و آستانه تحمل آنها را در مدت زمان حضور آنها در ورزشگاه های کشور بالا ببریم.

این روانشناس ادامه داد: مردم ما از شعور بالایی برخوردارند و کشور ما فرهنگ عمیق و دیرینه ای دارد، بنابراین باید از ترویج سادیسم اجتماعی جلوگیری به عمل آید، چرا که در غیر این صورت راه را اشتباه رفته ایم.

لحاظ الزامات قانونی در مدیریت سکوها غیرقابل انکار است

وی با بیان این که در کنار موارد عنوان شده لحاظ الزامات قانونی غیرقابل انکار است، اظهار کرد: در گذشته مردم در سینماها و حتی هواپیماها سیگار می کشیدند، اما به مرور زمان با آموزش، تذکر و پس از آن برخورد فضا به گونه ای پیش رفت که دیگر کسی دست به چنین کاری نمی زند، برخورد قهری و قانونی در چنین مسائلی باید به عنوان آخرین راه چاره مدنظر قرار گیرد چرا که با پدیده ای همچون بستن کمربند ایمنی در خودرو روبرو هستیم و بروز چنین رفتارهایی از سوی جامعه مخاطب با روش های نوین که آموزش در صدر آن واقع شده است قابل دستیابی است و در نهایت اگر کسی علی رغم ارائه آموزش های لازم و تذکر حاضر به رفتار مناسب نشد باید برخورد قهری در آخرین مرحله مدنظر قرار گیرد.

لازم به ذکر است سادیسم نوعی خشونت بیمارگونه است که ریشه در مسائل روانی و عقده های سرکوب شده دارد و عبارت است از علاقه به آزار رساندن به دیگران به صورت جسمی، روانی و جنسی، طوری که این آزار رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزاررسان شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 7 آذر 1398 بروزرسانی: 7 آذر 1398 گردآورنده: barazali.ir شناسه مطلب: 666

به "آسیب شناسی خشونت و پرخاشگری در استادیوم های ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آسیب شناسی خشونت و پرخاشگری در استادیوم های ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید