تعبیر خواب غذا خوردن - معنی خوردن غذا در خواب چیست؟

به گزارش بارازعلی، با تعبیر خواب غذا، تعبیر خواب غذا خوردن، تعبیر خواب خوردن غذای تلخ و شور، تعبیر خواب غذای شیرین و تعبیر خواب خوردن غذای ترش همراه ما باشید.

تعبیر خواب غذا خوردن - معنی خوردن غذا در خواب چیست؟

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

سرویس سرگرمی - تعبیر خوردن غذا در حالت کلی نیکو و بسیار خوب است ولی این نکته را بایستی در نظر بگیرید که طعم و مزه غذا چگونه بوده تا بتوان تفاسیر بهتر و کامل تری را برای تعبیر خواب غذا خوردن بیان نمود.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب غذا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر مثبت و منفی می گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
 • اگر غذایی که پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می گردد. روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم و مأکول باشد.

جابر مغربی می گوید:

 • اگر ببینی لقمه گرم در دهان گذاشته ای، دچار گرفتاری و بلایی می شوی.
 • اگر ببینی همه غذاهای خانه را خورده ای، عمر تو به آخر رسیده و به زودی از جهان می روی.
 • اگر ببینی غذا در جای تنگی که گرفتار آن شده ای کم می باشد، در زندگانی و معیشت و رزق و روزی دچار تنگنا و مضیقه می شوی.
 • اگر ببینی مرده ای غذای تو را خورده است، آن غذا گران خواهد شد.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی دهانت خیلی گشاد شده است، به طوری که غذاهای زیادی در آن جا می گردد، به اندازه آن نعمت و روزی به دست می آوری.

امام صادق (ع) می فرمایند:

تعبیرهای لقمه عبارتند از:

 1. بوسه دادن
 2. سخن لطیف
 3. سود و منفعت.

تعبیر خواب غذا خوردن با مرده - تعبیر خواب غذا خوردن مرده

معبرین غربی گویند:

دیدن غذا در خواب به طور کلی نمادی از احتیاج به رضایت است. در صورتیکه واقعا گرسنه باشید و به خواب بروید، تعبیر خواب غذا صرفا علامتی جسمی است.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • خوردن: در آمد خوب
 • غذاهای ناشناخته: از بین رفتن شادی ها
 • غذاهای بیمزه: بیماری
 • دیدن آدم های که غذا می خورند: دعوت خواهید شد
 • غذای سوخته: اخبار ناخوشایند

تعبیر خواب غذای ترش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر غذا ترش باشد غم می آورد.

دانیال نبی: هر طعام که ترش بود، دلیل بیماری است.

تعبیر خواب غذای شیرین

دانیال نبی: طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است.

ابراهیم کرمانی: خورش چون به طعم شیرین بود، دلیل بر خرمی و شادی کند.

ابن سیرین: اگر ببینی لقمه شیرین در دهان گذاشته ای، حرف خوشایندی می زنی.

تعبیر خواب خوردن غذای تلخ و شور

ابن سیرین: اگر بیند که خورش تلخ و ناخوش خورد، دلیل بر درویشی و بیچارگی کند.

ابراهیم کرمانی: چون غذا به طعم ترش و ناخوش و تلخ و شور بود، دلیل بر رنج و اندوه کند.

مطیعی تهرانی:

 • چنانچه تلخ باشد تلخ کامی و شکست است. اگر غذائی که می خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین تعبیر را دارد یعنی گرفتار تلخ کامی می شوید.
 • اگر از آن غذا بخورید شور باشد گرفتار ندامت یا خشم می شوید.

تعبیر خواب غذا با بوی خوش و ناخوش

محمدبن سیرین گوید: هر خوردنی که بوی خوش دارد به خواب دیدن نیکی است. اگر ناخوش بود، دلیل بر شر و بدی کند و سیر و پیاز در خواب، دلیل بر غم و اندوه کند و تباهی حال وی و گویند که، دلیل بر مال حرام کند و در آن راحت و خیر نباشد

تعبیر خواب غذا خوردن در محل های مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

محل صرف غذا هم اثر می گذارد. برای غذا تعابیر گفته شده قطعی است.

 • اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده اید و غذا می خورید و از آن غذا خوشتان می آید در سفر اقتصادی به دست می آورید.
 • اگر محل صرف غذا در خانه یک دوست باشد در شهر یا محلی مشابه به پول می رسید که تأمین دارید و احساس آرامش می کنید که این را البته خود بیننده بهتر می تواند تشخیص دهد.
 • اگر دیدید که در آشپزخانه غذا صرف می کنید از طریق همسرتان پولی به دست می آورید.
منبع: setare.com
انتشار: 21 آذر 1399 بروزرسانی: 21 آذر 1399 گردآورنده: barazali.ir شناسه مطلب: 1537

به "تعبیر خواب غذا خوردن - معنی خوردن غذا در خواب چیست؟" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب غذا خوردن - معنی خوردن غذا در خواب چیست؟" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب غذا خوردن - معنی خوردن غذا در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید